Avís Legal

Condicions Generals d’ús del lloc web www.armourcorp.es

MISISE, S.L. companyia mercantil de nacionalitat espanyola domiciliada a Barcelona, amb NIF. B65316663 i inscrita al Registre Mercantil de Barcelona al Tomo 41864, foli 165, full número B-399830, i propietària de la marca comercial Armour Corp. Posa a disposició al seu lloc web www.armourcorp.es certs continguts caràcter informatiu sobre les seves activitats.

Aquestes condicions generals regeixen únicament i exclusiva l’ús del lloc web MISISE SL per part dels USUARIS que accedeixen al mateix. Aquestes condicions generals se li exposen a l’USUARI al lloc web www.armourcorp.es a totes i cada una de les pàgines així com cada vegada que un USUARI introdueixi les seves dades als formularis que hi siguin, perquè les llegeixi, les imprimeixi y accepti a través del mateix lloc web, i l’USUARI no pot introduir les seves dades efectivament sense que s’hagi produït aquesta acceptació.

L’accés al lloc web de MISISE SL implica sense reserves l’acceptació d’aquestes condicions generals d’ús que l’USUARI afirma entendre a la seva totalitat. L’USUARIO es compromet a no utilitzar el lloc web i els serveis que s’hi ofereixen per a la realització d’activitats contràries a la llei i a respectar en tot moment aquestes condicions generals.

PRIMERA

El lloc web www.armourcorp.es ha estat creada, per una banda, amb la finalitat de posar a disposició de tercers informació sobre les activitats i, per una altra, posar a disposició dels usuaris la possibilitat de contactar amb ARMOUR CORP per tal de sol·licitar informació addicional.

SEGONA. - CONDICIONS D’ACCESO I D’US

2.1.- La utilització del lloc web de MISISE SL no comporta la obligatorietat de la inscripció per part de l’USUARI. Les condicions d’accés i d’ús d’aquest lloc web es regeixen estrictament per la legalitat vigent i pel principi de bona fe i l’USUARI es compromet a realitzar un bon ús del llos web. Queden prohibits tots els actes que vulnerin la legalitat, els drets o els interessos de tercers: el dret a la intimitat, protecció de dades, la propietat intel·lectual etc. MISISE SL, a més, prohibeix els següents aspectes de forma expressa:

2.1.1.-Realitzar accions que puguin produir al lloc web o a través d’ell per qualsevol mitjà, qualsevol mena de dany als sistemes ARMOUR CORP o a tercers.

2.1.2.- Realitzar sense la deguda autorització qualsevol mena de publicitat o informació comercial directament o de forma encoberta, l’enviament de correus massius (“spaming”) o l’enviament de grans missatges amb la finalitat de bloquejar servidors de la xarxa (“mail bombing”)
2.2.- MISISE SL podrà interrompre a qualsevol moment l’accés al seu lloc web si detecta un ús contrari a la legalitat, la bona fe o a aquestes condicions generals (vegeu la clàusula cinquena).

TERCERA. - CONTINGUTS

Els continguts incorporats a aquest lloc web han estat elaborats i inclosos per:

3.1 MISISE SL utilitzant fonts internes i externes de tal manera que MISISE SL únicament es fa responsable dels continguts elaborats de forma interna.

3.2.- MISISE SL es reserva el dret a modificar a qualsevol moment els continguts existents al seu lloc web.

QUARTA. - RESPONSABILITAT

4.1.- En cap cas MISISE SL no serà responsable de:

4.1.1.- Les fallades i incidències que es poguessin produir a les comunicacions, eliminacions o transmissions incompletes de tal manera que no es garanteix que els serveis del lloc web estiguin constantment operatius.

4.1.2.- De la producció de qualsevol mena de dany que poguessin ocasionar els USUARIS o tercers al lloc web.

4.1.3.- De les divergències a les condicions o característiques finals d’aquelles que es presentin al lloc web ARMOUR CORP, en referència a l’activitat i als serveis que presta ARMOUR CORP.

4.2.- MISISE SL es reserva el dret a suspendre l’accés sense previ avís de forma discrecional i amb caràcter definitiu o temporal fins a assegurar responsabilitat dels danys que poguessin produir-se. De la mateixa manera, MISISE SL col·laborarà i notificarà a l’autoritat competent d’aquestes incidències al moment en què tingui coneixement fefaent que els danys ocasionats constitueixin qualsevol mena d’activitat il·lícita.

4.3.- Pel que fa al compliment de la normativa vigent sobre Protecció de Dades, MISISE SL informa que les dades personals contingudes al lloc web o que es poguessin recollir al mateix a conseqüència de la posada en contacte de l’usuari ARMOUR CORP a través de qualsevol formulari, estan incorporades a un fitxer sota la responsabilitat de MISISE SL, amb la finalitat de prestar els serveis sol·licitats o per motius de la comunicació. Les dades es conservaran mentre es mantingui la relació comercial o durant els anys necessaris per tal de complir amb les obligacions legals. Les dades no se cediran a tercers, salvant en casos en què n’hi hagi una obligació legal. L’usuari té el dret a accedir a les seves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessàries. (Reglament (UE) 2016/679).

CINQUÈNA. – DRETS D’AUTOR I MARCA

ARMOUR CORP és una marca registrada. El servei inclou els drets d’autor i de propietat intel·lectual MISISE, S.L i, per tant, es reserva, tots els drets de propietat intel·lectual relacionats amb el Servei de MISISE, S.L , inclòs el nom i el logotip, així com marques, gràfics i logotips utilitzats en relació amb aquest. MISISE, S.L ostenta tots els drets sobre el contingut, el disseny i, especialment, amb caràcter enunciatiu, però limitat a, sobre les fotografies, imatges, textos, logos, dissenys, marques, noms comercials, botons, arxius de software, combinacions de colors i dades inclosos al lloc web. S’adverteix als/les usuaris/es que aquests drets estan protegits per la legislació vigent espanyola relativa a la propietat intel·lectual i industrial.

Per tant, l’Usuari/a no adquireix cap dret de propietat intel·lectual i industrial pel simple ús del Lloc Web i/o de qualsevol de les seves funcionalitats, de tal manera que, en cap cas aquest ús serà considerat com una cessió, autorització o llicencia per utilitzar el Servei amb finalitats diferents dels que es contemplen a aquest Avís Legal i Condicions d’ús del Lloc Web.

Qualsevol reproducció, transmissió, adaptació, traducció, modificació, comunicació al públic, o qualsevol altra explotació de tot o de part del contingut Lloc Web, efectuada de qualsevol forma o por qualsevol mitjà, electrònic, mecànic o altres, estan estrictament prohibides salvant per autorització expressa, prèvia per escrit per part de MISISE, S.L .

Qualsevol infracció d’aquests drets pot ser causa de procediments extrajudicials o judicials civils o penals que puguin correspondre. MISISE, S.L  no concedeix cap llicència o autorització d’ús de cap classe sobre els seus drets de propietat intel·lectual i industrial o sobre qualsevol altra propietat o dret relacionat amb el Portal, els Serveis o els continguts d’aquest.

SISÈNA. – JURISDICCIÓ I LLEI APLICABLE

Aquestes condicions generals es regeixen per la legislació espanyola. Són competents per a resoldre qualsevol controvèrsia o conflicte que se’n derivin els Jutjats de Barcelona i l’ USUARI renuncia expressament a qualsevol altre fur que li pugui correspondre.

SEPTIMA

En el cas que qualsevol clàusula d’aquest document es declari nul·la, les restants clàusules seguiran vigents i s’interpretaran tenint en compte la voluntat de les parts i la finalitat mateixa d’aquestes condicions. MISISE SL podrà no exercir algun dels drets i facultats atorgats a aquest document; això no implicarà a cap cas la renúncia a aquests, salvant reconeixement exprés per part de MISISE SL.

Barcelona, 2023. Tots els drets queden reservats.

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Accept
Decline