Política de privacitat

1. INTRODUCCIÓ

Les següents condicions generals regulen l’ús del lloc web www.armourcorp.es.

En compliment del que estipula la Llei 34/2002, d’ 11 de juliol, de Serveis de la Sociedad de la Informació, s’informa que aquest lloc web ha estat creat, es manté i és propietat de MISISE, S.L. companyia mercantil de nacionalitat espanyola domiciliada a Barcelona, amb NIF. B65316663 i inscrita al Registre Mercantil de Barcelona al Tomo 41864 foli 165 hoja número B- 399830, i propietària de la marca comercial Armour Corp. Per una comunicació directa i efectiva amb MISISE, S.L. es posa a disposició l’adreça de correu electrònic info@armourcorp.es.

2. ACCEPTACIÓ CONDICIONS D’US

L’accés a aquest lloc web o la seva utilització de qualsevol forma implica l’acceptació de totes i cada una de les presents condicions generals d’ús i de les que, unilateralment, a qualsevol moment, pugui establir MISISE, S.L. Per tant, serà responsabilitat de tot visitant o usuari la curosa lectura de les condicions generals d’ús vigents cada vegada que accedeixi a aquest lloc web.

La utilització de determinats Serveis implicarà, així mateix, l’acceptació, sense cap mena de reserva, de les normes particulars o instruccions que MISISE, S.L. pot establir a qualsevol moment amb caràcter específic, substitutiu o complementari, al d’aquestes condicions generals.

Aquesta política de privacitat observa el que disposa el Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) i la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD).

3. OBTENCIÓ, TRACTAMENT, LEGITIMACIÓ I TERMINI DE CONSERVACIÓ DE LES DADES

Recollim i obtenim les seves dades mitjançant el formulari de contacte i/o correus electrònics rebuts, en el que recollim el seu nom i adreça de correu electrònic. No es tracten categories de dades especialment protegides.

Les seves dades personals recollits només s’utilitzaran per a la finalitat de respondre a les consultes i proporcionar informacions requerides per l’usuari, donant el seu consentiment per cada de les finalitats a l’apartat corresponent del lloc web. No tractarem les seves dades personals per cap altra finalitat de les descrites i no se cediran a tercers salvat per obligació legal o requeriment judicial. No serà objecte de decisions basades en tractaments automatitzats que produeixin efectes sobre les seves dades.

La base legal pel tractament de les dades és el seu consentiment atorgat al moment d’introduir les seves dades al formulari corresponent per dur a terme les finalitats previstes, al moment que marca la casella de verificació. El fet de no facilitar les dades personals sol·licitades o de no acceptar aquesta política de privacitat pressuposa la impossibilitat d’aconseguir les finalitats descrites anteriorment.

Les seves dades es conservaran mentre duri la relació comercial amb nosaltres i no exerceixi el seu dret de cancel·lació o oposició, o limitació al tractament. Conservarem les seves dades als terminis establerts legalment.

Les fotografies que es troben al lloc web són propietat de MISISE, S.L. o de tercers que les han cedit a aquesta última.

MISISE, S.L., les dades de la qual consten a continuació, és la responsable de les dades, de les quals el tractament respon al principi de minimització de dades, és a dir, que les dades obtingudes són les mínimes necessàries per a la prestació del Servei, així com al principi de limitació al termini de conservació.

MISISE SL
CIF: B65316663
Domicilio: Rambla Catalunya 38,8ª planta. 08007 Barcelona.
E-mail: info@armourcorp.es

La finalitat de l’obtenció de dades personals és gestionar les sol·licituds d’informació, continguts, o Serveis que sol·liciten expressament els Usuaris o, amb el seu consentiment, utilitzar la informació recollida o generada per tal de:

• la millora del Lloc Web, la seva gestió i la seva seguretat,
• dur a terme estudis per analitzar la rellevància i utilització del Lloc Web, inclòs mitjançant informació anonimitzada, i
• quan sigui permès per la normativa aplicable, informar els Usuaris sobre l’actualitat de MISISE, S.L. a través de publicacions, seminaris i altres activitats.

4. DESTINATARIS DE CESIONS I TRANSFERENCIES

MISISE, S.L. no realitza cap mena de cessió o comunicació de dades ni dins ni fora de la UE. La informació que ens proporcioni a través d’aquest lloc web serà allotjada als servidors de MISISE, S.L., contractats a l’empresa que presta el Servei d’allotjament de la web, amb qui es té subscrit un contracte d’encàrrec del tractament.
MISISE, S.L. no realitza cap mena de promoció o informació de nous productes/Serveis als clients.

5. DRETS DELS USUARIS.

Com a usuari interessat, pot sol·licitar l’exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició, limitació al tractament i portabilitat davant MISISE, S.L. presentant un escrit a l’adreça postal de l’encapçalament o enviant un correu electrònic a info@armourcorp.es, indicant al camp de Assumpte: “PROTECCIÓ DE DADES: DRETS DELS USUARIS”, i adjuntant la fotocòpia del seu DNI o qualsevol mitjà anàleg en dret, tal com indica la llei.

L’usuari té dret a retirar el consentiment atorgat a qualsevol moment. La retirada del consentiment no afectarà la licitud del tractament efectuat abans de la retirada del consentiment. També té dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control si considera que es pot haver vulnerat els seus drets en relació amb la protecció de les seves dades (aepd.es).

6. ENLLAÇOS.

A aquest lloc web, l’usuari podrà trobar diversos enllaços que el conduiran a pàgines web independents de MISISE, S.L. La seva única finalitat és la de facilitar i animar l’accés a altres llocs web que puguin contenir informació d’interès per l’usuari. Aquesta vinculació s’efectuarà sense ànim de lucre.

MISISE, S.L. no es fa responsable dels continguts als quals s’accedeixi en virtut dels enllaços esmentats, ni de les modificacions que es duguin a terme a aquests, ni de l’ús que se’n faci, ni de la seva disponibilitat tècnica.

Tanmateix, MISISE, S.L. es compromet a fer tot el possible per tal d’evitar l’existència al seu lloc web d’enllaços amb contingut il·legal, que promogui activitats il·lícites, racistes o xenòfobes o que, en general, atemptin contra els principis de llibertat i de dignitat humana i vulnerin els valors i drets reconeguts per la Constitució espanyola i per la Declaració Universal dels Drets Humans. En el cas que tingui coneixement efectiu que la informació a la qual remet algun enllaç és il·lícita, MISISE, S.L. es compromet a actuar amb la deguda diligència per tal d’eliminar o inutilitzar tal enllaç.

En el supòsit que el titular d’algun lloc web considerés que algun enllaç establert des de MISISE, S.L. pogués afectar de qualsevol forma els seus drets o si li suposés el més mínim perjudici, només ha de comunicar-ho mitjançant un correu electrònic a info@armourcorp.es o per qualsevol altre mitjà, amb la confiança que l’enllaç es donarà de baixa de forma immediata, o modificada de forma satisfactòria per l’interessat, sense necessitat de cap altre tràmit o explicació per la seva part.

7. INFORMACIÓ SOBRE L’IDIOMA.

L’idioma aplicable a aquesta política de privacitat és el castellà. En caso de discrepància entre alguna de les versions facilitades en altres idiomes per qüestions relatives a la traducció, prevaldrà la versió en castellà.

8. LEGISLACIÓ.

Les relacions entre MISISE, S.L. i els usuaris dels seus Serveis telemàtics a aquest lloc web, estan sotmesos a la legislació i jurisdicció espanyola a la qual se sotmeten expressament les parts. Els Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona (Espanya) seran competents per la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús.

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Accept
Decline